Uitvaartverzorging Medemblik
 06-12116652  of  06-51931364                                                                                                                                                             

Begrafenis

Algemeen

Wanneer iemand is overleden moet er een hoop geregeld worden. Allereerst moet een arts de overledene officieel doodverklaren. Daarna kan de overledene verzorgd en gekleed worden.

Als naaste moeten er veel beslissingen genomen worden; waar wordt uw dierbare opgebaard, bijvoorbeeld thuis of in een aula. Wordt iemand op bed opgebaard of in een kist, en welke kist kiest u dan.

Vervolgens moet er worden nagedacht over de wijze waarop er komende dagen afscheid wordt genomen. Kunnen belangstellenden op eigen gelegenheid komen of kiest u voor een condoleance avond/middag. Misschien wilt u wel in besloten kring afscheid nemen. Vaak willen mensen ook na afloop nog even samenkomen, waar zal dat dan zijnen wilt u daar consumpties bij nuttigen.

Om de overledene naar de begraafplaats te brengen is er rouwvervoer nodig. Er zijn veel verschillende soorten en kleuren rouwwagens, maar ook minder traditioneel vervoer is mogelijk, bijvoorbeeld per bus, fiets, motor of met eigen vervoer. (mits aan de veiligheidseisen wordt voldaan).

Mensen vinden het fijn om een rouwkaart te versturen als iemand is overleden.Daarmee geeft u kennis van het overlijden van uw dierbare en nodigt u mensen uit om afscheid te komen nemen. De rouwkaart is vaak ook een persoonlijk aandenken aan de overledene.

Desgewenst kunt u bloemen voor de overledene uitkiezen, en moet er een invulling komen voor het afscheid voorafgaand aan de begrafenis.

Als uitvaartonderneming helpen wij u vanaf het begin tot na de uitvaart met alle zaken die geregeld moeten worden. Wij inventariseren stap voor stap uw wensen en regelen alles wat nodig is. Wij overleggen met de begraafplaatsbeheerder, stellen samen met u de rouwkaart op, zorgen dat uw dierbare verzorgd, opgebaard wordt en nemen u alle administratieve taken en handelingen uit handen. Op deze manier krijgt u de tijd en ruimte om afscheid te nemen van uw dierbare.  Ook na de uitvaart kunnen wij u helpen, bijvoorbeeld met het innen van de uitvaartpolissen en het kiezen van eventueel een grafbedekking.

Begraven

Wanneer iemand begraven wil worden, moet er worden gekozen op welke begraafplaats dit gaat gebeuren. E.e.a. is vaak afhankelijk van de woonplaats van de nabestaanden, religie, wensen van de overledene zelf en of er al een bestaand graf is van bijvoorbeeld een echtgenoot/kind/ouders.

Wanneer er geen bestaand graf is moet er de keuze worden gemaakt tussen een particulier familiegraf of een algemeen graf.

Particulier graf: Men huurt voor meestal 20 jaar een graf, dit graf biedt ruimte voor meerdere (tot 3) personen. U bent de rechthebbende van het graf en bepaalt dus wie er in het graf komen te liggen (er kunnen dus geen vreemde personen in het graf komen te liggen).

Na de huurtermijn krijgt u de keuze of u de huur van het graf wilt verlengen of dat het graf geruimd wordt. (Mits de wettelijk termijn van 10 jaar grafrust voor de laatst begraven persoon verstreken is.)

Naast de kosten voor de 10 of 20 jaar huur van het graf rekenen de begraafplaatsen kosten voor het openen en sluiten van het graf, het onderhoud van de begraafplaats en administratiekosten.

Daarnaast kiezen mensen vaak voor een grafbedekking, veelal is dit een grafsteen. Grafstenen zijn in vele soorten, materialen en kwaliteit verkrijgbaar.

De kosten voor de uitvaart met een begrafenis zijn dan ook hoger dan de kosten voor een crematie. U dient immers de huurjaren van het graf en het onderhoud voor die jaren direct te voldoen, en daarbij zijn er nog de kosten voor de grafbedekking. 

Algemeen graf: Men huurt een algemeen graf voor de periode van 10 jaar. Dit is de wettelijk termijn van grafrust. Na 10 jaar kunt u het graf niet meer huren en wordt het geruimd of u laat de resten van uw dierbare cremeren/herbegraven. U heeft geen zeggenschap over of en door wie de overige grafruimte(s) worden gevuld. Ook de grafbedekking moet ‘gedeeld’ worden, afhankelijk van hoeveel mensen er in het algemeen graf begraven liggen.

Een algemeen graf is aanzienlijk goedkoper dan een particulier graf, het geeft u echter ook geen rechten. Uw dierbare ligt veelal met ‘een vreemde’ in het graf en u kunt de termijn van huur niet verlengen indien u dat zou willen.

Bestaand graf: Wanneer er een bestaand graf is is het van belang om te weten of er nog plek vrij is in het graf, of eventueel plek gecreëerd kan worden en wie de rechthebbende is van het graf. Afhankelijk van de huurtermijn op dat moment zullen er jaren bij gehuurd moeten worden (In ieder geval tot wettelijk termijn van 10 jaar grafrust). Er worden altijd kosten berekend voor het openen en sluiten van het graf.